MBGiTR Logo Malopolska Logo

Scalenie gruntów w miejscowościach Rajsko, Niedzieliska, Szczurowa gm. Szczurowa


    

  • Wprowadzenie Uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów.

Zawiadomienie o zebraniu Uczestników scalenia w dniu 15.12.2014 w celu wprowadzenia uczestników scaleniw w posiadanie nowowydzielonych gruntów -  szczegóły na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzesku.

 

  • Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt scalenia

W dniu 25.07.2014 Starosta Brzeski wydał decyzję zatwierdzającą projekt scalenia, -szczegóły na stronie internetowej Starostwa Brzeskiego.

- bezpośredni link do decyzji: - decyzja

 

  • Okazanie projektu scalenia

W dniach 22-30.10.2013 nastąpi okazanie projektu scalenia, szczegóły na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzesku
 

  • Projekt scalenia jest sukcesywnie wyznaczany i okazywany na gruncie uprzednio zawiadomionym uczestnikom scalenia

Dodatkowych informacji można uzyskać w naszym biurze lub pod numerem tel. 604840670.

 

  • Informujemy, że został opracowany projekt wstepnego rozmieszczenia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym we wsiach Rajsko, Niedzieliska, Szczurowa gm. Szczurowa

W związku z powyższym prosimy o stawiennictwo wszystkie osoby, które nie otrzymały zawiadomienia - właścicieli, posiadaczy samoistnych, użytkowników, spadkobierców osób nieżyjących - nieujawnionych dotychczas w ewidencji gruntów a posiadających grunty na obszarze objętym scaleniem - celem zapoznania się z projektem.

Projekt będzie wyłożony do wglądu zainteresowanym stronom w kancelarii scaleniowej mieszczącej się w Urzędzie Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. nr 11 - Sala Narad, w dniach 17.VI.2013-1.VII.2013, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 14:00.

 

  •  Informujemy, o rozpoczęciu etapu uzgodnień lokalizacyjnych gruntów objętych postępowaniem scaleniowym

W związku z powyższym prosimy o stawiennictwo wszystkie osoby, które nie otrzymały zawiadomienia - właścicieli, posiadaczy samoistnych, użytkowników, spadkobierców osób nieżyjących - nieujawnionych dotychczas w ewidencji gruntów a posiadających grunty na obszarze objętym scaleniem. 

Uzgodnień lokalizacyjnych będzie można dokonywać w kancelarii scaleniowej mieszczącej się w Urzędzie Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, pok. nr 11 - Sala Narad, w dniach od 8.IV.2013 - 24.IV.2013, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 14:00. 

Proszę o zabranie dokumentu tożsamości oraz wszelkich dokumentów dotyczących prawa własności gruntów podlegających scaleniu. Nieobecność Pana/Pani nie wstrzymuje dalszych prac związanych z opracowaniem projektu scalenia gruntów. Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście mogą ustanowić pełnomocników przez zwykłe pełnomocnictwo (dla członków rodziny nie jest wymagana forma aktu notarialnego) - wzór upoważnienia.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w naszym biurze lub  pod numerem tel. 604840676

 

  •  Najbliższe zebranie uczestników scalenia 9 kwietnia 2013. Szczegółowe informacje dostępne na  stronie internetowej Starostwa Powiatu Brzeskiego:

- Portal Geodety Powiatu Brzeskiego 
 

 

  •   Informujemy, o wyłożeniu do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów - szczegóły

Wyłożenie do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów nastąpi w dniach 7-15 marca 2013, w godz. 7:30-15:30, w:

- Urzędzie Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, sala nr 11,

- budynku OSP w Rajsku, Rajsko 64, 32-822 Strzelce Wielkie,

- budynku Domu Ludowego wsi Niedzieliska.


Rozkład wartosci gruntów zawiera poniższa - tabela.


  


 

Do przeglądania plików wymagane może być oprogramowanie: Adobe Reader® software  

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone