MBGiTR Logo Malopolska Logo

Opracowanie dokumentacji

- do pozyskania nieruchomości dla celów inwestycyjnych
- dla działek i gruntów dożywotniego użytkowania
- dla nieruchomości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi przekazywanych do zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów


Badanie ksiąg wieczystych

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Podziały nieruchomości

Wznowienie i stabilizacja granic

Rozgraniczenia nieruchomości

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

Szacowanie i wycena nieruchomości

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone