MBGiTR Logo Malopolska Logo

Pełnomocnictwo - Scalenie - dodano 2019
Ja niżej podpisany/na [...] Pełnomocnictwo - Scalenie
Wnioski - scalenie - dodano 2023
Formularze wniosków używanych w trakcie scalenia gruntów - powiększenie/pomniejszenie gospodarstwa, rozdział współwłasności. Wnioski - scalenie
Wnosek - aktualizacja klasyfikacji gruntów [edytuj, wydrukuj] - dodano 2013
Wnoszę o aktualizację klasyfikacji gruntów dla działki[...].doc Wnosek - aktualizacja klasyfikacji gruntów [edytuj, wydrukuj]
Wnosek - aktualizacja klasyfikacji gruntów [wydrukuj] - dodano 2013
Wnoszę o aktualizację klasyfikacji gruntów dla działki[...].pdf Wnosek - aktualizacja klasyfikacji gruntów [wydrukuj]
Zlecenie Usługi Geodezyjnej - dodano 2020
Zlecam wykonanie [...] Zlecenie Usługi Geodezyjnej
Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych. - dodano 2022
Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych
osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej [...] Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone