MBGiTR Logo Malopolska Logo

Opracowanie map numerycznych metodą

- skanowania i digitalizacji
- analityczną
- nowego pomiaru


Modernizacja ewidencji gruntów

Kontrola terenowa ewidencji gruntów i budynków

Odnowienie mapy ewidencji gruntów w postaci cyfrowej

Skanowanie map

Plotowanie map

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych w ewidencji

Opracowanie części opisowej operatu ewidencji gruntów w systemie informatycznym

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone