MBGiTR Logo Malopolska Logo

Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Sp. z o.o. powstało w 2003 r.

Spółka zarejestrowana została w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000170122 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 sierpnia 2003 r.

Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Tarnowie Spółka z o.o. jest Spółką, w której 100% udziałów posiada Województwo Małopolskie.

Spółka prowadzi działalność, której przedmiotem jest działalność geodezyjna i kartograficzna, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek oraz prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych.

firma

Współpracujemy z klientami indywidualnymi, firmami sektora państwowego i prywatnego oraz jednostkami samorządów terytorialnych

Wieloletnie doświadczenie, zespół wykwalifikowanych pracowników oraz nowoczesny sprzęt ( w tym technologie z wykorzystaniem odbiorników satelitarnych GPS) pozwalają nam tworzyć firmę ukierunkowaną na rozwój i unowocześnianie metod realizacji zadań.

Naszą misją jest ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług, szukanie nowych konkurencyjnych rozwiązań, zapewnienie i utrzymanie zadowolenia Klientów oraz pogłębienie ich zaufania do Spółki jako wiarygodnego wykonawcy.

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone