MBGiTR Logo Malopolska Logo

Analiza zmian w strukturze agrarnej

Programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych

Monitorowanie zmian w strukturze agrarnej

Opracowanie planu urządzeniowo-rolnego wsi i gospodarstw rolnych

Scalenia i wymiany gruntów

Opracowanie projektu granicy polno-leśnej

Dokumentacje geodezyjne do sporządzenia projektu gruntów
zdewastowanych


Studium ochrony gruntów przed erozją

Wnioski rolnicze do miejscowych i szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego

Oceny oddziaływania inwestycji na grunty rolne i leśne

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone