MBGiTR Logo Malopolska Logo

Scalenie gruntów w miejscowości Siary gm. Sękowa pow. Gorlicki


  • Postanowienie Starosty Gorlickiego z dnia 09.12.2021 znak: GN.042.30.2021 o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów wsi Siary.

Postanowienie o wszczęciu postępowanie dostępne na strone BIP Starostwa Powiatowego w Gorlicach.

  • Informujemy, że KBGiTR w Krakowie opracowało założenia do projektu scalenia gruntów wsi Siary, gmina Sękowa, powiat gorlicki.

Koncepcja założeń na stronach Gminy Sękowa.

  • Uchwała Nr 1252/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach III naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 1252/19

 

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone