MBGiTR Logo Malopolska Logo

Scalenie gruntów w miejscowości Sękowa gm. Sękowa pow. Gorlicki


  •  Informujemy, że została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego z dn. 04.01.2022r w sprawie scalenia gruntów wsi Sękowa, gmina Sękowa.

Decyzja w sprawie scalenia gruntów wsi Sękowa, gmina Sękowa, powiat gorlicki.

  •  W dniu 06.09.2021 r. na zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Sękowa została odczytana decyzja Starosty Gorlickiego zatwierdzająca projekt scalania gruntów obrębu Sękowa.

Decyzja Starowsty Gorlickiego z dn. 06.10.2021r. znak GN.6810.3.3.2012

  •  Zapoznanie z projektem wstępnym scalenia

W związku z toczącym się postępowaniem scalenia gruntów wsi Sękowa, gm. Sękowa, zawiadamia się o możliwości zapoznania się ze wstępnym projektem scalenia.

Zapoznanie się ze wstępnym projektem będzie możliwe w lokalu miejscowej remizy OSP – Sękowa 454, w dniach roboczych od 1.06.2020 r. do 22.07.2020 r. w godzinach: 9:00–14:30, po wcześniejszym ustaleniu terminu zapoznania.

Jednocześnie prosi się uczestników scalenia gruntów zawiadomionych indywidualnie listem poleconym o przybycie w wyznaczonym terminie.

Istnieje również możliwość konsultacji wstępnego rozmieszczenia działek za pośrednictwem poczty internetowej (bartlomiejpiwek@mbgitr.pl) jak również telefonicznie pod numerem telefonu 733-007-122.

Przy zapoznawaniu się ze wstępnym projektem scalenia prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.

Proszę o zabranie dokumentu tożsamości oraz wszelkich dokumentów dotyczących prawa własności gruntów podlegających scaleniu.

Nieobecność Pana/Pani nie wstrzymuje prac związanych z opracowaniem projektu scalenia gruntów.

Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście mogą ustanowić pełnomocników przez zwykłe pełnomocnictwo (dla członków rodziny nie jest wymagana forma aktu notarialnego).

  •  Wyłożenie do wglądu map z aktualizacji użytkowania i gleboznawczej klasyfikacji gruntów

W dniach od 15.05.2019 do 28.05.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach pok. 209 odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu map z aktualizacji użytkowania i gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

  •  Okazanie map klasyfikacji gruntów

W dniach 13-14 lutego 2019r, w godzinach 9:00-18:00, w budynku remizy OSP w Sękowaj odbędzie się okazanie map klasyfikacji gruntów zatwierdzonych decyzją z 1993r.

  • Ustalenie przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia

W dniach 21.01.2019-01.02.2019 odbędzie się w terenie ustalenie przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia (wsi Sękowa).

Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście mogą ustanowić pełnomocników poprzez zwykłe pełnomocnictwo (dla członków rodziny nie jest wymagana forma aktu notarialnego), udostępniamy wzór upoważnienia do druku: upoważnienie.pdf.

 

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone