MBGiTR Logo Malopolska Logo

Scalenie gruntów w miejscowości Racławice gm. Biecz pow. Gorlicki


  • Informujemy o wydaniu obwieszczenia Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 2021 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, skarg na decyzję Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie na stonach BIP Wojwództwa Małopolskiego.

  • Informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Gorlickiegow sprawie zatwierdzenie projektu scalenia gruntów wsi Racławice, gmina Biecz, powiat gorlicki.

Obwieszczenie na stonach BIP Wojwództwa Małopolskiego.

  • Informujemy, że w dniu 11.05.2021r. została wydana decyzja Starosty Gorlickiego znak GN.6810.3.2.2016, zatwierdzająca projekt scalenia gruntów w miejscowości Raclawice, gmina Biecz.

Obwiedzczenie o odczytaniu decyzji.

  • Informujemy, że w dniu 1.07.2020 odbedzie się zebranie uczestników scalenia - obwieszczenie. 
  • Wyłożenie do publicznego wglądu wyników gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Informujemy, że w dniach 02.04.2019 - 15.04.2019 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 6, w pokoju 209 (2-ie piętro) odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów wsi Racławice gmina Biecz. W powyższym okresie właściciele gruntów będą mieli możliwość złożenia zastrzeżeń do projektu.

  • Aktualizacja użytkowania i niezbędna gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Od 21 stycznia 2019 roku rozpoczynamy prace terenowe związane z aktualizacją użytkowania i niezbędną gleboznawczą klasyfikacją gruntów na obszarze scalenia. Właściciele gruntów, którzy otrzymali zawiadomienia na wyznaczony termin, w przypadku braku klasyfikatora na działce o wyznaczonej godzinie proszeni są o kontakt pod nr tel. 600 201 630. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe i specyfikę prac terenowych możliwe są przesunięcia czasowe. Prosimy o wyrozumiałość. Jednocześnie informujemy, że osoby, które nie będą mogły zgłosić się osobiście mogą ustanowić pełnomocników - druk upoważnienia do pobrania.

  • Ustalenie przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia

W dniach 04.02.2019-15.02.2019 odbędzie się w terenie ustalenie przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia (wsi Racławice).

Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście mogą ustanowić pełnomocników poprzez zwykłe pełnomocnictwo (dla członków rodziny nie jest wymagana forma aktu notarialnego), udostępniamy wzór upoważnienia do druku: upoważnienie.pdf.

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone