MBGiTR Logo Malopolska Logo

Scalenie gruntów w miejscowości Sękowa gm. Sękowa pow. Gorlicki


  •  Wyłożenie do wglądu map z aktualizacji użytkowania i gleboznawczej klasyfikacji gruntów

W dniach od 15.05.2019 do 28.05.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorlicach pok. 209 odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu map z aktualizacji użytkowania i gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

  •  Okazanie map klasyfikacji gruntów

W dniach 13-14 lutego 2019r, w godzinach 9:00-18:00, w budynku remizy OSP w Sękowaj odbędzie się okazanie map klasyfikacji gruntów zatwierdzonych decyzją z 1993r.

  • Ustalenie przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia

W dniach 21.01.2019-01.02.2019 odbędzie się w terenie ustalenie przebiegu granicy zewnętrznej obszaru scalenia (wsi Sękowa).

Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście mogą ustanowić pełnomocników poprzez zwykłe pełnomocnictwo (dla członków rodziny nie jest wymagana forma aktu notarialnego), udostępniamy wzór upoważnienia do druku: upoważnienie.pdf.

 

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone