MBGiTR Logo Malopolska Logo

Scalenie gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów i w części Podlesie Dębowe oraz Żabno gm. Żabno


 • Informujemy, że w dniu 14 października 2020 r. (środa) o godzinie 17:00 w Hali Sportowej w Żabnie, ul. Przybyszewskiego 10, 33-240 Żabno, Starosta Tarnowski zwołuje zebranie uczestników scalenia .

Celem zebrania będzie odczytanie Decyzji Starosty Tarnowskiego zatwierdzającej projekt scalenia gruntów w miejscowości Nieciecza, Czyżów, części Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno - szczegóły na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

 • Informujemy, że został opracowany projekt scalenia gruntów w miejscowościach Nieciecza, Czyżów, Podlesie Dębowe, Żabno gm. Żabno.
 •  

  W związku z powyższym każdy z uczestników został zawiadomiony indywidualnie, celem okazania projektu na gruncie. Ponadto będzie możliwość zapoznać się z projektem podczas zebrania uczestników w dn. 25.09.2019 szczegóły tutaj.  Jednocześnie prosimy o stawiennictwo wszystkie osoby, które nie otrzymały zawiadomienia - właścicieli, posiadaczy samoistnych, użytkowników, spadkobierców po osobach nieżyjących - nieujawnionych dotychczas w ewidencji gruntów, a posiadających grunty na obszarze objętym scaleniem - w kancelarii scaleniowej, mieszczącej się w OSP w Niecieczy, w dniu 26.09.2019 (piątek) w godzinach 9:00-15:00, celem zapoznania się z projektem scalenia .

  Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście mogą ustanowić pełnomocników przez zwykłe pełnomocnictwo - dla członków rodziny nie jest wymagana forma aktu notarialnego - 
  wzór upoważnienia.

  Telefon do kontaktu: 882-700-166

 • Informujemy, że został opracowany zmieniony projekt wstępnego rozmieszczenia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w miejscowościach Nieciecza, Czyżów, Podlesie Dębowe, Żabno gm. Żabno.

    

   W związku z powyższym osoby, których zmiany dotyczą zostały zawiadomione indywidualnie, jednocześnie prosimy o stawiennictwo wszystkie osoby, które nie otrzymały zawiadomienia - właścicieli, posiadaczy samoistnych, użytkowników, spadkobierców po osobach nieżyjących - nieujawnionych dotychczas w ewidencji gruntów, a posiadających grunty na obszarze objętym scaleniem. 

   Zapoznanie ze zmianami projektu możliwe będzie w kancelarii scaleniowej, mieszczącej się w OSP w Niecieczy, w dniach od 12.08.2019-13.08.2019, poniedziałek i wtorek w godzinach od 9:00-14:00.

   Proszę o zabranie dokumentu tożsamości oraz wszelkich dokumentów dotyczących prawa własności gruntów podlegających scaleniu (w szczególności numerów ksiąg wieczystych).
   Nieobecność Pana/Pani nie wstrzymuje prac związanych z opracowaniem projektu scalenia gruntów. 

   Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście mogą ustanowić pełnomocników przez zwykłe pełnomocnictwo - dla członków rodziny nie jest wymagana forma aktu notarialnego - 
   wzór upoważnienia.

   Telefon do kontaktu: 882-700-166

 • Informujemy, że został opracowany projekt wstępnego rozmieszczenia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w miejscowościach Nieciecza, Czyżów, Podlesie Dębowe, Żabno gm. Żabno.

W związku z powyższym, prosimy o stawiennictwo wszystkie osoby, które nie otrzymały zawiadomienia - właścicieli, posiadaczy samoistnych, użytkowników, spadkobierców po osobach nieżyjących - nieujawnionych dotychczas w ewidencji gruntów, a posiadających grunty na obszarze objętym scaleniem.

Zapoznanie z projektem możliwe będzie w kancelarii scaleniowej, mieszczącej się w OSP w Niecieczy, w dniach od 06.05.2019-24.05.2019, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-14:00.

Proszę o zabranie dokumentu tożsamości oraz wszelkich dokumentów dotyczących prawa własności gruntów podlegających scaleniu (w szczególności numerów ksiąg wieczystych).
Nieobecność Pana/Pani nie wstrzymuje prac związanych z opracowaniem projektu scalenia gruntów.

Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście mogą ustanowić pełnomocników przez zwykłe pełnomocnictwo - dla członków rodziny nie jest wymagana forma aktu notarialnego -
wzór upoważnienia.

Telefon do kontaktu: 882-700-166

 

 • Informujemy, o rozpoczęciu etapu uzgodnień lokalizacyjnych gruntów objętych postępowaniem scaleniowym

 

W związku z powyższym prosimy o stawiennictwo wszystkie osoby, które nie otrzymały zawiadomienia - właścicieli, posiadaczy samoistnych, użytkowników, spadkobierców osób nieżyjących - nieujawnionych dotychczas w ewidencji gruntów a posiadających grunty na obszarze objętym scaleniem. 

Uzgodnień lokalizacyjnych będzie można dokonywać w kancelarii scaleniowej mieszczącej się w OSP w Niecieczy, w dniach od 29.01.2019-25.02.2019, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-14:00. Ponadto dodatkowo w dniach 26.02.2019-28.02.2019 w godzinach 14:00-19:00.

Proszę o zabranie dokumentu tożsamości oraz wszelkich dokumentów dotyczących prawa własności gruntów podlegających scaleniu. Nieobecność Pana/Pani nie wstrzymuje dalszych prac związanych z opracowaniem projektu scalenia gruntów. Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście mogą ustanowić pełnomocników przez zwykłe pełnomocnictwo (dla członków rodziny nie jest wymagana forma aktu notarialnego) - wzór upoważnienia.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w naszym biurze.

 

 • Szczegółowe informacje o najbliższych zebraniach uczestników scalenia dostępne na  stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Tarnowskiego:

- BIP Starostwo Powiatowe w Tarnowie

 

 •   Informujemy, o wyłożeniu do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów:

- szczegóły.

 

 •   Wzory wniosków i deklaracji:

-wnioski.pdf

 

 •   Postanowienie Starosty Tarnowskiego z dnia 27.01.2014 roku o wszczęciu postępowania scaleniowego:

-postanowienie.pdf

 

Copyright © 2008 Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone